Điều khoản thanh toán

775

  • Đặt cọc 30% đối với khách hàng từ 30km trở lên
  • Đặt cọc 70% đối với khách hàng từ 50km trở lên
  • Quý khách vui lòng thanh toán 100% ngay sau khi nhận được hàng

 

Thong ke